นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet

นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet ของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เป็นนโยบายการรับส่งข้อมูลเว็บที่ดีที่สุดที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับข้อมูลใด ๆ ที่เราอาจรวบรวมจากคุณผ่านเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของและดำเนินการ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

 • ข้อมูลบันทึก: นโยบายความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกข้อมูลมาตรฐานที่ได้รับจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ประเภทและเวอร์ชันเบราว์เซอร์ของคุณ หน้าที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า และรายละเอียดอื่น ๆ
 • ข้อมูลอุปกรณ์: เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน การตั้งค่าอุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ สิ่งที่เรารวบรวมอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าส่วนบุคคลของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของคุณ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อเรียนรู้ว่าพวกเขาให้ข้อมูลใดบ้างแก่เรา ข้อมูลส่วนบุคคล:  เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อของคุณอีเมลข้อมูลการชำระ เงิน

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยุติธรรม และโปร่งใส เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณเฉพาะในกรณีที่เรามีฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าวเท่านั้นฐานทางกฎหมายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้และวิธีการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าเรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่:

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนทำสัญญาดังกล่าว (เช่น เมื่อเราให้บริการที่คุณร้องขอจากเรา)
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (ซึ่งไม่ได้ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ) เช่น สำหรับการวิจัยและพัฒนา เพื่อทำการตลาดและส่งเสริมบริการของเรา และเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ทางกฎหมายของเรา
 • คุณยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (เช่น คุณอาจยินยอมให้เราส่งจดหมายข่าวของเรา) หรือ
 • เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • เมื่อคุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา (แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลใด ๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว)

นโยบายความเป็นส่วนตัว เราไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเกินความจำเป็น แม้ว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้ เราจะปกป้องข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการสูญหายและการโจรกรรม รวมถึงการเข้าถึง การเปิดเผย การคัดลอก การใช้ หรือการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่าไม่มีวิธีการส่งหรือจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ หากจำเป็น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคลธรรมดาอื่น

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัว เราอาจรวบรวม ถือครอง ใช้และเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ และข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ได้รับการประมวลผลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้:

 • เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งหรือปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องของเรา
 • เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อการเก็บบันทึกภายในและวัตถุประสงค์ด้านการบริหาร
 • สำหรับการวิเคราะห์ การวิจัยตลาด และการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงดำเนินการและปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อจัดการแข่งขันและ/หรือเสนอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่คุณ
 • สำหรับการโฆษณาและการตลาด รวมถึงการส่งข้อมูลส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เราพิจารณาว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ 
 • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราและแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ที่เราอาจมี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ผู้ให้บริการด้านไอที การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการโฮสต์และเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายโฆษณา การวิเคราะห์ เครื่องบันทึกข้อผิดพลาด ผู้รวบรวมหนี้ ผู้ให้บริการบำรุงรักษาหรือแก้ไขปัญหา ผู้ให้บริการการตลาดหรือโฆษณา ที่ปรึกษามืออาชีพ และผู้ดำเนินการระบบการชำระเงิน
 • พนักงาน ผู้รับเหมา และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรา
 • ผู้สนับสนุนหรือผู้สนับสนุนการแข่งขันใดๆ ที่เราดำเนินการ
 • หน่วยงานรายงานเครดิต ศาล ศาล และหน่วยงานกำกับดูแล ในกรณีที่คุณไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการที่เรามอบให้แก่คุณ
 • ศาล ศาล หน่วยงานกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายกำหนด เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือในอนาคต หรือเพื่อสร้าง ใช้ หรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา
 • บุคคลที่สาม รวมถึงตัวแทนหรือผู้รับเหมาช่วงที่ช่วยเหลือเราในการให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือการตลาดทางตรงแก่คุณ นโยบายความเป็นส่วนตัว
 • บุคคลที่สามเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะถูกจัดเก็บและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและไอร์แลนด์ หรือที่เราหรือคู่ค้า บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีสถานประกอบการ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามในต่างประเทศเหล่านี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไปยังประเทศนอก EEA จะได้รับการคุ้มครองโดยการป้องกันที่เหมาะสม เช่น โดยใช้ข้อกำหนดมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป หรือการใช้ข้อผูกมัด กฎเกณฑ์ของบริษัทหรือวิธีการอื่นที่กฎหมายยอมรับ ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่ไม่ใช่ EEA ไปยังประเทศอื่น คุณรับทราบว่าบุคคลที่สามในเขตอำนาจศาลอื่นอาจไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่คล้ายคลึงกันกับกฎหมายในเขตอำนาจศาลของเรา มีความเสี่ยงหากบุคคลที่สามดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระทำหรือการปฏิบัติใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในเขตอำนาจศาลของเรา และอาจหมายความว่าคุณจะไม่สามารถแสวงหาการชดใช้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของเขตอำนาจศาลของเรา